Produkter

Kategori

  Les mer om

   Butikker

    Medlemsvilkår for Kid interiørklubb

    Versjon 20. august 2020.

    Se historisk oversikt over endringer i Medlemsvilkår​ her.

    1          Om Kid interiørklubb

    Kid interiørklubb eies og drives av Kid Interiør AS med org.nr. 958 467 095, Gilhusveien 1, 3426 Gullaug («Kid Interiør»/«Vi»).

    Kid interiørklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for deg som er kunde av Kid Interiør AS, og som har registrert deg som medlem («du»). Ved å registrere deg som medlem eller ved å benytte deg av en medlemsfordel, godtar du Medlemsvilkår og Personvernerklæringen for Kid interiørklubb (avtalen) presentert deg før registrering eller bruk av slik medlemsfordel. Denne avtalen om medlemskap i Kid interiørklubb gjør at Kid kan sende deg e-post med tilbud og andre relevante fordeler.

    I tillegg kan du velge å samtykke til å motta tilbud fra Kid på SMS og/eller at Kid kan hente inn data fra tredjeparter. Dine samtykker kan du administrere i din innloggede profilside på kid.no kalt Min side.

    2          Om medlemskapet ditt

    Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 16 år. Ved innmelding på kid.no må du registrere deg med norsk mobilnummer (+47), gyldig e-post-adresse, navn og adresse. Du er ansvarlig for at opplysninger du gir om deg selv er korrekte og oppdaterte.

    Som medlem av Kid interiørklubb vil du motta tilbud forbeholdt medlemmer. Fordelene medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Opplysningene ut over e-postadresse brukes av Kid for sikkerhetsformål, for eksempel for å identifisere riktig person til personlig medlemskap i kundeklubben.

    Ved å melde deg inn i Kid interiørklubb blir du bedt om å samtykke til å motta tilbud på SMS fra oss. Samtykke til å motta tilbud på SMS er frivillig. Du kan når som helst bestemme at slik kommunikasjon skal opphøre ved å bruke avmeldingsfunksjon i SMS-en fra oss eller ved å administrere dine samtykker under fanen Mine preferanser på Min Side.

    Å godta kommunikasjon på e-post er en forutsetning for å være medlem og benytte seg av medlemsfordeler og tilbud forbeholdt medlemmer ettersom kommunikasjon med medlemmer er selve formålet med Kid Interiørklubb. Dersom du melder deg av å motta nyhetsbrev fra oss på e-post, regnes dette samtidig som en utmelding av Kid interiørklubb.

    3          Personvern

    Vi tar ditt personvern på alvor. Vi garanterer at dine opplysninger kun vil bli lagret og brukt i forbindelse med ditt medlemskap i Kid interiørklubb. Under fanen «Mine preferanser» inne på «Min side» kan du alltid endre dine samtykker eller melde deg ut av kundeklubben.

    For at du skal kunne bli medlem i Kid Interiørklubb må vi registrere og behandle personopplysninger om deg og øvrig informasjon i relasjon til medlemskapet. Vi er ansvarlig for lagring og annen behandling av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og drifte kundeklubben.

    Vi har berettiget interesse som behandlingsgrunnlag for mer kundetilpasset kommunikasjon, dvs. den kommunikasjon vi har med deg som medlem som er tilpasset deg basert på de opplysninger du har gitt oss enten på Min side, med de kjøp du har gjort på kid.no eller i en Kid-butikk og med klikkene dine på på kid.no. Slik tilpasset kommunikasjon med deg gir deg mer relevante tilbud og oversikt over din kjøpshistorikk. Du kan når som helst melde deg ut av tilpasset kommunikasjon ved å sende oss en e-post som angitt i punkt 8.

    Vi vil ikke selge dine personopplysninger til tredjepart.

    Du kan når som helst melde deg ut av slik tilpasset kommunikasjon dersom du ikke vil at Kid skal gjøre dette som berettiget interesse.

    For ytterligere detaljer om personvern, vennligst les vår Personvernerklæring for Kid interiørklubb og kid.no. Dersom du har spørsmål, ønsker innsyn i de personopplysningene vi har om deg, eller ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan du når som helst kontakte oss som angitt i punkt 8 eller logge deg inn på Min side på kid.no. Vi forplikter oss til å gi deg innsyn som angitt i vår Personvernerklæring.

    4          Avtalens varighet

    Vilkårene gjelder fra den dagen du har registrert deg som medlem eller på annen måte har akseptert disse vilkårene, og disse vilkårene erstatter alle eventuelle tidligere vilkår for ditt medlemskap i Kid interiørklubb.

    Du kan når som helst si opp avtalen med umiddelbar virkning ved å sende en e-post til kundeservice@kid.no med «utmelding Kid interiørklubb» i emne-feltet eller ved å gå inn på fanen Mine preferanser under Min side hvor du trykker «Meld meg ut». All informasjon om deg vil da slettes eller anonymiseres innen rimelig tid, og senest innen de gjeldende lovkrav. Oppsigelse av avtalen fra din side rettes til ett av kontaktpunktene i avtalens punkt 8.

    Vi har rett til å endre vilkårene i avtalen. Dersom vi foretar større endringer (endringer som har betydning for deg), vil vi informere deg om disse slik at du får mulighet til å godkjenne de nye vilkårene. Slike endringer er for eksempel at vi ønsker å behandle dine personopplysninger til et nytt formål. Dersom du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du si opp avtalen på samme måte som nevnt ovenfor. Små endringer i vilkårene, for eksempel at vi endrer vår kontaktinformasjon, kan vi foreta uten å informere deg.

    Vi forbeholder oss retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Kid interiørklubb. Dersom Kid interiørklubb må avvikles grunnet lovgivning, domsavgjørelse eller forbud gitt av myndigheter, kan Kid interiørklubb uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Vi kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller bryter dine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

    5          Tjenester tilbudt av tredjeparter

    Via våre tjenester kan det være mulig for deg å knytte deg opp mot tjenester tilbudt av andre enn oss (en tredjepart). Dette gjelder f.eks. om du kjøper et produkt som skal fraktes til deg eller gjennomfører en betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan gjelde andre vilkår fra tredjepart. Disse må du godta for å bruke produkter eller tjenester som ikke vi tilbyr direkte.  

    Kid interiørklubb er ikke ansvarlig for tjenester levert av tredjepart. Hva du gjør med tredjeparts tjenester, er et forhold mellom deg og slik tredjepart.

    6          Force Majeure

    Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i tråd med disse vilkårene eller en situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører våre forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Eksempler på dette er lovendringer, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, flom, eksplosjon, inngrep fra offentlige myndigheter eller at nettverk er nede grunnet feil som ikke skyldes partene.

    7          Tvister og lovvalg

    Denne avtalen reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister er underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

    8          Kontakt

    Ta kontakt med oss om du har spørsmål. Vår kontaktinformasjon er:

    Post: Kid Interiør AS v/ Kid interiørklubb, Gilhusveien 1, 3426 Gullaug

    Telefon: 940 26 000

    E-post til kundeservice (for support): kundeservice@kid.no

    E-post til personvernombudet i Kid: personvern@kid.no

     

    Hjemmeside: www.kid.no