Produkter

Kategori

  Les mer om

   Butikker

    Våre bærekraftsmål

    Kid Interiør skal ha en bærekraftig verdikjede. Alt gjøres ikke over natten, men vi har satt oss mål for å drive oss selv fremover. Vi setter oss hele tiden nye mål, og legger disse til fortløpende. Vi har allerede gjort mye.

    Som medlemmer av Initiativ for Etisk Handel siden 2008 har vi hatt fokus på etisk og bærekraftig produksjon. Vi følger opp leverandørene våre med revisjoner og dialog om forbedringer. Alle våre kroppsnære tekstiler lages i henhold til Øko-Tex standard 100 som sikrer trygge produkter til deg som forbruker og mindre bruk av kjemikalier. Alle våre dunprodukter er Downpass-sertifisert og sikrer et godt dyrehold.

    Vi er med i Grønt Punkt og bidrar slik at både du og vi kan gjenvinne brukt emballasje på en trygg måte.

    Jobben med en bærekraftig produksjon tar aldri slutt, og det kommer hele tiden nye og bedre måter å lage produkter på. Alt fra råvarer som er bedre for mennesker og miljø, til produksjonsmåter som er innovative og har et mindre miljømessig fotavtrykk.  Fremover har vi valgt oss noen områder vi vi fokuserer på frem til 2025. Dette betyr ikke at vi ikke jobber med andre ting, men dette er viktige drivere for mennesker og miljø samt for Kid å kunne bidra til å løse FN sine bærekrafts mål for 2030.

    Vi har valgt å fokusere på likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, rent vann og gode sanitærforhold samt ansvarlig forbruk og produksjon.

    100% mer bærekraftig bomull innen 2020

    Bærekraftig bomull betyr at bomullsproduksjonen har en bedre innvirkning på mennesker og miljø. Det handler om å få mer ut av områdene som benyttes til bomullsproduksjon i dag, det handler om å redusere bruken av vann og kjemikalier, og ikke minst om å jobbe for bedre arbeidsforhold i bomullsproduksjonen og i lokalsamfunn hvor bomull produseres.
    FNs bærekraftsmål: FNs bærekraftsmål #6 FNs bærekraftsmål #12

    Status 2016 Status 2017 Status 2018 Mål 2019 Status 2019 Mål 2020  Status 2020
    12% 52% 73% 95% 86% 100%  100% 

    Status:
    Vi har nådd målet vårt med 100% bærekraft innen 2020. Fremover vil vi sikre å opprettholde 100% mer bærekraftig bomull.

    Alle bomullsprodukter til baby skal være laget med økologisk bomull

    I dag er alle kroppsnære produkter til baby produsert i henhold til Øko-Tex klasse 1. I tillegg til Øko-Tex klasse 1 skal du være trygg på at bomullen som brukes produseres på en best mulig måte. All bomull til babyvarene skal komme fra økologisk bomullsproduksjon innen 2018. 
    FNs bærekraftsmål: FNs bærekraftsmål #6 FNs bærekraftsmål #8 FNs bærekraftsmål #12

    Status 2016 Status 2017 Status 2018 Mål 2019  Status 2019    Status 2020  
    2% 25% 96%  100% 100%   100%  

    Status:
    Vi måler oppnåelsen i tonn med leverte bomullprodukter i 2019.

    Alle tre- og papirprodukter kommer fra bærekraftige kilder 2025

    Å drive skogproduksjon medfører inngrep i naturen. Det biologiske mangfoldet og klima påvirkes, både lokalt og internasjonalt, som igjen berører befolkning og skogsarbeidere. Vi har som mål å sikre at alle våre tre- og papirprodukter kommer fra bærekraftige kilder gjennom bruk av Forest Stewardship Council-sertifisering, eller tilsvarende ordninger.

    FNs bærekraftsmål: FNs bærekraftsmål #6 FNs bærekraftsmål #8 FNs bærekraftsmål #12

    Status 2016 Status 2017 Status 2018 Mål 2019 Status 2019 Status 2020  Mål 2025 
     - 30%  61% 75% 71%

    100%*

    papirmasse 

    100% 

    Status:
    Vi hadde satt oss et ambisiøst mål om å ha alle tre- og papirprodukter fra bærekraftige kilder innen 2020. Det gjenstår fortsatt noe jobb for å oppnå 100%. Alle våre papirprodukter er laget med FSC sertifisert eller resirkulert papirmasse. Vi har mange treprodukter laget med FSC sertifisert materiale, men har utfordringer med å beregne faktisk totalmengden av trevirke i sortimentet. Arbeidet med å utvikle systemstøtte for beregning av tremateriale fortsetter, og vi har flyttet målet vårt til 2025.

    Alle kundekataloger trykkes på miljøsertifisert papir

    FNs bærekraftsmål: FNs bærekraftsmål #6

    Status 2016 Oppnådd 2017          
    0% 100%          

    Alle dunprodukter skal være sporbare via Downpass, og deretter gå over til Responsible Down Standard-sertifisering.

    Både mennesker og dyr har rett til et verdig liv. Sporbarheten sikrer at alle dun- og fjærprodukter vi benytter kommer fra dyr til matproduksjon, at dyrene har hatt et godt liv, og ikke har levd på gårder med parallellproduksjon eller blitt plukket levende. Fra 2018 gikk vi over til Responsible Down Standard, da denne stiller enda strengere krav til et godt dyrehold.
    FNs bærekraftsmål: FNs bærekraftsmål #12

    Status 2016 Status 2017 Status 2018 Mål 2019 Status 2019 Mål 2020 Status 2020 Mål 2023 
    100% DP 100% DP 95% DP, 5% RDS 40% RDS 38% RDS, 62% DP 80% RDS 91% RDS, 8% DP 100% RDS 

    Status:
    2018 markerte begynnelse på å endre fra Downpass til Responsible Down. Arbeidet er godt i gang, og skiftet skjer forløpende ved rebestilling av varer. I 2020 ble status 91% RDS - hvor de resterende 9% bestod av henholdsvis 8% Downpass Standard og 1% resirkulert dun Global Recycled Standard.

    Alle ullprodukter produseres i henhold til Responsible Wool Standard

    Responsible Wool Standard er utarbeidet av Textile Exchange og er skapt for å trygge oppvekst, og levekår til lam og sau. Vi er opptatt av at dyrene skal ha verdige liv, og vil sammen med Textile Exchange jobbe med å ta i bruk ull fra gårder som oppfyller kravene til Responsible Wool Standard (RWS). Responsible Wool Standarden setter også krav til en bærekraftig arealforvaltning.
    FNs bærekraftsmål: FNs bærekraftsmål #12

    Status 2017 Status 2018 Mål 2019 Status 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023
    0% 0% Start

    Dialog med

    leverandører

    30% 70% 90% 100%

    Status:
    Arbeidet med å lage RWS standarden begynte i 2014. Vi har jobbet med å få all ull vi benytter til våre produkter sertifisert i henhold til denne standarden. Dessverre har vi ikke oppnådd dette til 2020. Vi arbeider nå for å sikre at vi kan levere på dette målet til 2023.

    Minst 10 produkter skal lages med resirkulert polyester inn 2018

    Vi er opptatt av å prøve ut resirkulert materiale. I 2017 har vi startet dialog med leverandørene våre om bruken av resirkulert materiale, og samtidig kunne sikre at vi vet hvor dette kommer ifra. Som en start skal vi ta frem minst 10 produkter laget med resirkulert polyester, samtidig skal vi øke andelen fortløpende basert på samarbeid med leverandørene. Vi har valgt polyester da dette står for en vesentlig andel av materialene i våre produkter. Ved å benytte resirkulert polyester reduserer man bl.a bruken av vann i produksjonen, CO2 utslipp og energibruk.
    FNs bærekraftsmål: FNs bærekraftsmål #6 FNs bærekraftsmål #12

    Status 2016 Status 2017 Status 2018 Status 2018 Status 2019 Status 2020   
    0 2 11 10  10   48  

    Status:

    Vi har blant annet Recover fleecepledd som er laget med resirkulert polyester, i tillegg har vi lansert flere tepper laget av resirkulert plast. I 2020 har hele 48 produkter begynt å produseres med resirkulert polyester, blant annet Jules fleecepledd.

    1% av overskuddet skal gå til sosiale formål

    I 2020 har vi styrket samarbeidet med Bokhari ved salg av handlenett, fortsatt å støtte Rosa Sløyfe samt bidratt til TV aksjonen. Gjennom disse initiativene har vi bidratt med mer enn 3,6 millioner kroner.
    FNs bærekraftsmål: FNs bærekraftsmål #5

    Status 2016  Status 2017 Status 2018  Status 2019   Status 2020    
    1,5% 1,1%   1%  0,6%  1%     

    Status:
    Vi måler dette som andel av EBIT.

    Starte sosial dialog prosjekt

    For å styrke samarbeidspartnerne våre og de ansatte ved fabrikkene, har vi inngått samarbeid med QuizRR.

    Ved å implementere QuizRR får ansatte og ledelse på fabrikker et opplæringverktøy i sosial dialog, rettigheter og ansvar. På denne måten lærer de ansatte selv å skape endring og forbedring ved fabrikkene hvor vi produserer varene våre. Dette kan bidra til et bedre, tryggere og mer stabilt arbeidsforhold. Samtidig som vi inviterer til sosial dialog-prosjektet, vil vi fortsette å gjennomføre revisjoner.
    FNs bærekraftsmål: FNs bærekraftsmål #5 FNs bærekraftsmål #8

    Status 2016 Status 2017 Status 2018 Status 2019 Status 2020   
    - 2 5 6  

    Status:
    Vi begynte med QuizRR i 2017 og har fått gode tilbakemeldinger fra leverandørene. Nå er vi oppe i 6 fabrikker totalt. Vi fortsetter arbeidet med å tilby QuizRR til utvalgte leverandører, men vil i 2020 revurdere hvordan vi skal arbeide videre med QuizRR i leverandørkjeden, og videre implementering er satt på pause.

    FNs bærekraftsmål

    FNs bærekraftsmål